Magister rehole Gerard Francisco Timoner sa svojim listom pred Vianocami prihovoril celej dominikánskej rehole, aby tak uviedol jubileum rehole – Dies natalis, narodenie svätého Dominika pre nebo – ktoré si v tomto roku pripomíname. 6. augusta uplynie 800 rokov odo dňa, kedy si Pán života povolal sv. Dominika na nebeskú hostinu. V tejto súvislosti dominikáni od 6. januára 2020 do 6. januára 2021 slávia jubilejný rok rehole. Znenie listu si môžete prečítať v priloženom súbore. 2020 Vianoce – Pozdrav Magistra SK