Pane, zmiluj sa nad nami.
Kriste, zmiluj sa nad nami.
Pane, zmiluj sa nad nami. Kriste uslyš nás.
Kriste vyslyš nás.
Otec na nebesiach Bože, zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami.
Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami.
Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami.
Svätá Mária, Matka Božia, oroduj za nás.
Svätá Božia Rodička, oroduj z nás.
Svätá Panna panien, oroduj za nás.
Svätý Otec Dominik, oroduj za nás.
Matky Božej milované dieťa,
Svetlo Cirkvi,
Učiteľ pravdy,
Ruža trpezlivosti,
Ľalia čistoty,
Darca svätej múdrosti,
Kazateľ milosti,
Obnoviteľ apoštolského kázania,
Božou milosťou oplývajúci,
Horiaci oheň Božej lásky,
Obeta lásky k dušiam,
Príklad neochvejnej vytrvalosti,
Srdce víťaznej láskavosti,
Duša telo ovládajúca,
Vzor uzobranosti,
Učiteľ rozhovorov s Bohom a o Bohu,
Verný hosť Najsvätejšej sviatosti,
Horliteľ rehoľnej chudoby,
Soľ zeme,
Víťaz nad bludármi,
Útecha zarmútených,
Otec hriešnikov,
Pomocník núdznych,
Milovaný otec a nádej Rehole kazateľov,
Aby sme večnú blaženosť dosiahli.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, odpusť nám, Pane!
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane!
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami!

V. Oroduj za nás, svätý Otec Dominik.
R. Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení

MODLITBA
Bože, milosrdný Otče, nech tvojej Cirkvi pomáhajú zásluhy a učenie svätého Dominika, vynikajúceho hlásateľa tvojej pravdy, na jeho orodovanie vzbuď aj v našich časoch presvedčivých kazateľov tvojho slova. Skrze Krista, nášho Pána.
R. Amen.

dominik2_