Nato Boh povedal: „Urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby(Gn 1,26)

Veľmi sa mi páči tento verš, ktorý nachádzame v opise stvorenia sveta. Jeden Boh a predsa tri osoby v dokonalej jednote lásky tvoria človeka na ich obraz a podľa ich podoby. Ako vlastne popísať Trojicu – Otca, Syna a Ducha Svätého? Martin Soskice podáva nádhernú odpoveď: „Otec sa nazýva Otcom iba preto, že existuje Syn, a Syn preto, že existuje Otec. Duch Svätý je ich vzájomná láska. Pre Boha platí, že „byť“ znamená „byť vo vzťahu“.

Ak sme my diela Boha (stvorené na jeho obraz – podľa jeho podoby) znamená to, že v našej prirodzenosti je túžba po jednote. Sme šťastní, keď žijeme v jednote vo vzťahoch a vytvárame spoločenstvo. Aj Katechizmus hovorí, že: Jestvuje istá podobnosť medzi jednotou božských osôb a bratstvom, ktoré majú ľudia utvárať medzi sebou v pravde a láske. Láska k blížnemu je neoddeliteľná od lásky k Bohu (1878). Otázka znie: Darí sa nám to? Napodobňujeme lásku trojice vo vzťahoch k ľuďom, s ktorými bežne prichádzame do kontaktu? Zaiste sú tmavšie a svetlejšie obdobia. Ak prežívame vo vzájomných vzťahoch trápenie, cítime, že naše vzťahy nie sú harmonické a sú niečím narušené…nezúfajme. Možno práve v nasledujúcom úryvku z Písma nám zaznie povzbudivý hlas milosrdného Pána: Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: „Pokoj vám!“ (Jn 20:19)

Nech už tie pomyselné „zatvorené dvere“ našich vzťahov predstavujú akýkoľvek problém (strach, nedôvera, opustenosť,…) vložme nádej do Ježiša, pre ktorého žiadne z našich zatvorených pomyselných dverí nie sú prekážkou a túži vstúpiť do nášho spoločenstva a uzdraviť naše vzťahy. Nech nad našimi vzájomnými vzťahmi, ktoré žijeme zazneje Pánove láskavé a uzdravujúce „Pokoj vám!“

Viliam Paľaga

Čo k tejto téme hovorí Katechizmus?

1878 Všetci ľudia sú povolaní k tomu istému cieľu, ktorým je sám Boh. Jestvuje istá podobnosť medzi jednotou božských osôb a bratstvom, ktoré majú ľudia utvárať medzi sebou v pravde a láske. Láska k blížnemu je neoddeliteľná od lásky k Bohu.