Synovská láska k Márii je základným aspektom dominikánskej spirituality. Rád svätého Dominika je Rád blahoslavenej Márie. Náš Rád bol založený na jej príhovor a je podporovaný jej pomocou už osem storočí. Rád by dlho neprežil, keby sa spoliehal iba na múdrosť svojich mužov, učenosť svojich učencov alebo rétoriku svojich kazateľov. Ak by sa z nášho života odstránila mariánska zbožnosť, to, čo by ste našli, by jednoducho už nebol život dominikánskeho brata. Prečo?

Existujú tri prvky vlastné nášmu životu – každý výrazne dominikánsky – ktoré vyjadrujú mariánsky charakter Rádu kazateľov.

Po prvé, bratia dominikáni skladajú sľub poslušnosti blahoslavenej Márii, čo predstavuje skutočnú ochotu slúžiť Panne Márii. Svojím sľubom iba opakujeme jej slová: „Nech sa mi stane podľa tvojho slova“ (Lk 1,38). Týmto sľubom brat podriaďuje všetko vo svojom živote svojej Kráľovnej – naozaj svojimi sľubmi hovoríme: „Totus tuus ego sum Maria – som úplne tvoj, Mária“. Panna Mária prijíma bratský sľub ako povolenie použiť ho, ako sa jej zachce.

Po druhé, bratia dominikáni nosia biely škapuliar, ktorý tvorí akúsi uniformu, ktorú nám dala Panna Mária – mariánsky výstroj, ak chcete. Hneď v prvých dňoch rádu Panna Mária zázračne darovala škapuliar blahoslavenému Reginaldovi z Orleansu. Potom svätý Dominik rozhodol, že všetci bratia budú nosiť tento zvláštny symbol z neba. Škapuliar je ochranou pred nástrahami diabla a je neustálou pripomienkou toho, koho uniformu nosíme. Náš habit – naša uniforma – je z neba, dar od našej Matky.

Dominik prijíma ruženec

Svätý Dominik prijíma ruženec

Po tretie, bratia dominikáni sa často modlia Salve Regna a posvätný ruženec, čo predstavuje správnu chválu a pozdrav Panne Márii. Opäť platí, že už od najstarších čias Rádu bola Salve Regina ustanovená tak, aby ju každý večer spieval každý dom v Ráde po kompletóriu. Tento starodávny hymnus oddanosti znovu zasväcuje Rád Panne Márii a prosí o jej materskú ochranu pred úkladmi diabla. Aj svätý ruženec je darom, ktorý dostal špeciálne Rád sv. Dominika. Nedá sa na tomto mieste vyzdvihnúť všetko dobro prameniace z ruženca – bitka pri Lepante, Bartolo Longo, Louis de Montfort – skutočne, nemalý počet duší zachránili Máriine deti, ktoré sa modlili ruženec. S každodenným spevom Salve Regina a posvätným ružencom rehoľný brat dominikán vzdáva patričnú chválu Kráľovnej nebies.

Ak by sme z Rádu odstránili mariánsku úctu, už by to nebol dominikánsky rád. Ak odhodíme náležitú ochotu slúžiť Panne Márii (sľub), odhodíme správnu uniformu, ktorú nám Panna Mária dala (škapuliar) a odmietneme Pannu Máriu náležite chváliť (Salve Regina a svätý ruženec), neviem, čím by sme boli — ale chvejem sa už pri pomyslení na to. Kto si môže nárokovať Boha za svojho nebeského otca a svätého Dominika za otca na ceste viery, ale nerešpektovať a nemilovať Máriu ako svoju matku?

Rád kazateľov je Máriin rád. Keďže sme nasledovatelia sv. Dominika, jej meno by mal mať vyryté do srdca každý člen nášho rádu.

Vzhľadom na ústrednú úlohu Márie v živote dominikána ponúkam poslednú myšlienku: Ak sa chceš odovzdať Najsvätejšej Kráľovnej nebies, nasleduj cestu sv. Dominika.

Br. Titus Mary Sanchez, OP

Obrázok: commons.wikimedia.org