Mesiac december je od roku 2017 každoročne pre celú dominikánsku rodinu mesiacom pokoja. Iniciatíva vzišla od magistra rehole, je prejavom solidarity s dominikánmi, ktorí žijú v oblastiach postihnutých násilím a vojnovými konfliktmi. Každý rok sa zameriava na inú krajinu. Je príležitosťou na modlitbovú aj finančnú podporu dominikánskej rodiny žijúcej v tej-ktorej krajine.

2017: Solidarita s dominikánmi v Kolumbii.

2018: Podpora pre našich dominikánskych bratov a sestry, ktorí bojujú za demokraciu a mier v Konžskej demokratickej republike.

2019: Podpora pre našich dominikánskych bratov a sestry v Indii, ktorí pracujú so zneužívanými deťmi a ženami

2020: Podpora našim dominikánskym sestrám a bratom na Ukrajine ako uznanie ich práce pre mier a odhodlanie pomáhať deťom traumatizovaným vojnou.

2021: Podpora dominikánskej rodiny vo Venezuele, kde už viac ako dve desaťročia ľudia prežívajú najväčšiu politickú, sociálnu a ekonomickú krízu vo svojej histórii.

2022: Podpora pre dominikánsku rodinu v Mjanmarsku, kde prevrat vo februári 2021 rozvrátil ťažko vybojované snahy o demokratizáciu.

Obrázok: pixabay.com