pár myšlienok o ruženci:

Ruženec by mal predstavovať duchovnú oázu v priebehu dňa, kde sa dá načerpať sila a dôvera. sv. Ján Pavol II.

„Ak nás niečo pri modlitbe rozptyľuje, je to preto, lebo táto modlitba veľmi rozčuľuje diabla“. sv. Alfonz de Liguori

„S ružencom vstupuje kresťanský ľud do Máriinej školy, aby sa tu dal voviesť do kontemplácie krásy Kristovej tváre a zakúšania hĺbky jeho lásky. Prostredníctvom ruženca získavajú veriaci množstvo milostí, ako keby ju prijímali priamo z rúk Vykupiteľovej matky“. sv. Ján Pavol II.

„Ruženec ma sprevádzal vo chvíľach radosti aj vo chvíľach skúšok. Jemu som zveril množstvo starostí, v ňom som vždy našiel posilu“. sv. Ján Pavol II.

„Rodina, ktorá sa spolu modlí, zostáva jednotná. Posvätný ruženec sa svojou dávnou tradíciou ukázal zvlášť účinný ako modlitba, v ktorej rodina nachádza sama seba“. sv. Ján Pavol II.

„Prechádzať s Máriou cez jednotlivé tajomstvá ruženca je ako vstúpiť do Máriinej školy a naučiť sa „čítať“ Krista, preniknúť do jeho tajomstiev a pochopiť jeho odkaz“. sv. Ján Pavol II.

„Ruženec je školou modlitby, ruženec je školou viery!“ pápež František

„Táto jednoduchá mariánska modlitba (ruženec) nech vám, drahí mladí, ukáže cestu k interpretácii Božej vôle vo vašom živote“. pápež František

„Milujte túto modlitbu (ruženec), drahí chorí, lebo ona so sebou prináša útechu pre myseľ a srdce. pápež František