Brat Tomáš, hlavný usporiadateľ duchovnej akcie Mezi dvěma světy – OPravdický klášter & Duchovní obnova, o ktorej sme vás informovali, sa podujal aj na jej priblíženie pre vás. Za seba môžem povedať, že som mal pocit zahliadnutia „srdca“ tej akcie. (r)

Nech sa páči: