Zapojte sa aj vy so svojimi deťmi do modlitbovej iniciativy Milión detí sa modlí ruženec, ktorá bude na budúci utorok, 18. októbra.

Celosvetová iniciatíva Pápežskej nadácie ACN chce povzbudiť deti, aby prosili za pokoj a jednotu na celom svete. Na príhovor Panny Márie zveria deti potreby celého sveta do rúk nebeského Otca. Myšlienka sa zrodila v roku 2005 v hlavnom meste Venezuely, Caracase. Keď sa deti spoločne modlili pred obrazom Panny Márie ruženec, dospelí, ktorí ich videli, pocítili, že Panna Mária je blízko. O sile detskej modlitby povedal páter Pio: „Keď sa milión detí bude spolu modliť ruženec, svet sa zmení.“