26. novembra 2016 bratia Damián a Samuel v spolupráci s dominikánskou mládežou zo Zvolena robili v bansko-bystrickom UPC duchovnú obnovu na tému A Slovo sa telom stalo. Program začal prednáškou a diskusiou o Vtelení Božieho Slova brat Damián o 9:00.
Nasledoval workshop brata Samuela o modlitbe podľa textov sv. Františka Saleského. Moderovanú adoráciu potom viedli mladí zo Zvolena a program vyvrcholil sv. omšou, obohatenou o žalmy z breviárovej modlitby cez deň. Kázanie brata Samuela sa opieralo o kázeň brata Johannesa Taulera, dominikána zo 14. storočia, O trojitom zrodení Boha. O 13:30 mini-obnovu zakončilo spoločné agapé s výbornými nátierkami dievčat z UPC.

Viac info nájdete na: http://upcbb.sk/miniduchovna-obnova/