Volanie po mieri. Náboženstvá a kultúry v dialógu. Tak znie motto tohtoročného, 36. ročníka medzinárodného stretnutia predstaviteľov veľkých svetových náboženstiev, ktoré v Ríme v dňoch 23.-25. októbra organizuje Komunita Sant’Egidio.

Podujatie vyvrcholí v utorok 25. októbra v popoludňajších hodinách za účasti Svätého Otca vo vnútri rímskeho Kolosea.

Svätý Otec pozval veracich, aby sa pripojili k modlitbám za pokoj na Ukrajine a v celom svete.

„Pozývam vás, aby ste sa duchovne pripojili k tomuto veľkému vzývaniu Boha: modlitba je silou pokoja. Modlime sa, pokračujme v modlitbe za Ukrajinu, ktorá je taká sužovaná.“

-js-

Foto: pixabay.com