Už od svojho založenia sú dominikáni horliví v modlitbe za zosnulých. Hovorí sa, že „Dominikánsky rád nie je len dobrým rádom na život, ale je aj skvelým rádom na zomieranie.“ Práve 7. február je dňom modlitieb za zosnulých rodičov všetkých dominikánov.

Okrem modlitby za zosnulých 2. novembra, na Spomienku na všetkých verných zosnulých, sa členovia Rádu kazateľov modlia za zosnulých počas celého roka. Každý deň pred večerou spievajú Žalm 130 – Z hlbín volám k Tebe, Pane a spomínajú na dominikánov, ktorí v ten deň počas histórie zomreli. Každý týždeň, a najmä 5. septembra, sa modlia za zosnulých priateľov a dobrodincov. 7. februára si pripomínajú zosnulých rodičov a 8. novembra sa modlia za všetkých zosnulých bratov dominikánov a sestry dominikánky.

Aj keď môžeme zomrieť po tom, ako sme oľutovali hriechy a prijali odpustenie, mnohí z nás nezomierajú s dokonalou láskou k Bohu. Veľmi často sme stále pripútaní k pozemským veciam, ktoré milujeme. Predtým, ako pristúpime k trónu milosti, musíme byť od týchto vecí očistení. Preto sa modlíme za zosnulých a prosíme Pána, aby urýchlil tento proces očisťovania. Odporúčame duše verných zosnulých Bohu a modlíme sa za ne. Ako čítame v Katechizme : „Cirkev už od prvotných čias uctievala pamiatku zosnulých a obetovala za nich prosby (suffragia), najmä eucharistickú obetu, aby boli očistení a mohli dosiahnuť oblažujúce videnie Boha“ (KKC, 1032).F

-js-

Foto: pixabay.com