Podobne ako povedal sv. Tomáš Akvinský, všetko, čo k tejto modlitbe napíšem je ako slama. Ako sa dá opísať nekonečná hĺbka tejto modlitby? Keby som po zvyšok života každý deň rozjímala nad Ježišovými slovami, nikdy neobsiahnem túto modlitbu.

Dá sa vôbec slovami opísať tá neuchopiteľná blízkosť Syna s Otcom, ktorí sa navzájom oslavujú (Jn 17,1), majú všetko spoločné (Jn 17,10) a ich láska tak prekypuje, že sa ako nezadržateľná rieka musí vyliať na všetkých ľudí? Táto jednota Otca so Synom, kde je Boh Veľkňaz, ktorý prosí za nás, modlí sa v nás a vypočúva nás, je nepochopiteľná, ale predsa sa „dá“ pochopiť ako súčasť tajomstva neuchopiteľného Boha.

Čo mi však vyráža dych je to, že Syn si nemôže pomôcť a nástojčivo nalieha na Otca, aby sme súčasťou tejto jednoty boli my. A Otec túži po tom istom. Dal predsa Syna, aby to bolo možné. Ježiš prosí nášho Otca za nás, lebo sme Jeho (Jn 17,9), túži nás chrániť, „aby boli jedno ako my“ (Jn 17,11), dáva v tejto hlbokej túžbe seba samého, „aby aj oni boli posvätení v pravde“ (Jn 17,19), chce sa deliť o svoju slávu, chce „aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja“ (Jn 17,24), a nakoniec, „aby láska, ktorou si ma miloval, bola v nich a aby som bol v nich ja“ (Jn 17,26).

Láska Syna a Otca. Hlboká. Vášnivá. Túžobná. Rozochvená. Bažiaca po jednote s nami a medzi nami. Tá, ktorá pre nás chce „plnosť radosti“ (Jn 17,13) tryskajúcej z poznania Otca, skutočného a intímneho (Jn 17,3). Po tomto túži Boh. Po mne. Po tebe. Po našej jednote. Nechajme sa milovať. Lebo keď svet uvidí našu jednotu, ktorá je často tak veľmi roztrieštená v našich rodinách, farnostiach a Cirkvi, uvidí jednotu nás s Kristom a v nej uvidí Otca. Nechajme sa milovať.

Helena Gallusová

Čo k tejto téme hovorí Katechizmus?

2748 V tejto veľkonočnej, obetnej modlitbe(518) je všetko „zjednotené“ v ňom: Boh i svet, Slovo i telo, večný život i čas, láska, ktorá sa obetuje, i hriech, ktorý ju zrádza, prítomní učeníci i tí, čo skrze ich slovo uveria v neho, zrieknutie sa seba samého i oslávenie. Je to modlitba jednoty.(820)

2751 A napokon v tejto veľkňazskej modlitbe nám Ježiš zjavuje a dáva nerozlučiteľné „poznanie“ Otca a Syna,(240) ktoré je samotným tajomstvom života modlitby.