Každý z nás pozná mnoho svätých a blahoslavených, ktorí sú pre nás inšpiráciou a v mnohých oblastiach života nám svojím príkladom a múdrosťou pomáhajú aj mnoho rokov po svojej smrti. Sú sprostredkovateľmi medzi Bohom a nami, ešte tu na zemi.

Aké skvelé je mať pravých priateľov, ktorí nám ochotne pomáhajú a sprevádzajú nás životom v rôznych situáciách. Aké úžasné potom musí byť mať priateľov aj v nebi? Chcú byť svätí našimi priateľmi? Mnohým svätcom bolo zjavené, že svätí nám chcú veľmi pomáhať, len my ich akosi o pomoc neprosíme. Pritom stačí tak málo – úprimná modlitba či prosba o ich príhovor za nás k Bohu. „Ich orodovanie je ich najvyššou službou Božiemu plánu. Môžeme a máme ich prosiť, aby sa prihovárali za nás a za celý svet.“(KKC 2683).

Ako iste viete, svätí sa vyznačovali veľkou zbožnosťou, záujmom o blížnych, pomocou a často aj veľkým utrpením či obetou za hriešnikov. Keď boli takto aktívni počas života, kedy sa museli popasovať s mnohými svetskými ťažkosťami, o čo viac nám chcú pomáhať teraz, keď už sú v nebi? „Kontemplujú Boha, chvália ho a neprestávajú sa starať o tých, ktorých zanechali na zemi. Keďže vošli „do radosti“ svojho Pána, boli ustanovení „nad mnohým.“ (KKC 2683). A tak majú možnosť nám pomáhať. Naozaj nám pomáhajú? Určite áno. Svedčia o tom aj mnohé zázraky na ich príhovory…

Tradícia svätých a modlitby k nim sú v kresťanstve prítomné od jeho začiatku a každá doba so sebou priniesla iných svätých, ktorí rôzne svedčili o Bohu, či už to sú mučeníci, múdri učitelia Cirkvi, pustovníci, zasvätené osoby, laici, slobodní, manželia, deti… Preto si myslím, že toto široké spektrum svätých v sebe určite ukrýva nejakého „sympaťáka“ pre každého z nás a túto modlitbu k svätým by bolo dobré vyskúšať. Svätí sa neprestajne modlia, keď sa k nim modlíme, modlíme sa spolu s nimi a oni sa modlia spolu s nami. Ich mocné orodovanie je akási nonstop kuriérska služba, kedy prednášajú naše prosby a vďaky priamo pred Božiu tvár.

No nie je úžasné mať takýchto priateľov v nebi, ktorí za nás orodujú a vyprosujú nám u Boha potrebné milosti? A tiež je úžasné, že aj na základe životov svätých a následne ich orodovania máme 100%-nú istotu Božej existencie a zásahu do života ľudí.

Klaudia Bajusová

Čo k tejto téme hovorí Katechizmus?

2683 Svedkovia, ktorí nás predišli do Kráľovstva, najmä tí, ktorých Cirkev uznáva za „svätých“, majú účasť na živej tradícii modlitby príkladom svojho života, spismi, ktoré zanechali, a svojou terajšou modlitbou: Kontemplujú Boha, chvália ho a neprestávajú sa starať o tých, ktorých zanechali na zemi. Keďže vošli „do radosti“ svojho Pána, boli ustanovení „nad mnohým“. Ich orodovanie je ich najvyššou službou Božiemu plánu. Môžeme a máme ich prosiť, aby sa prihovárali za nás a za celý svet.

2692 Putujúca Cirkev sa vo svojej modlitbe spája s modlitbou svätých a prosí ich o orodovanie.