Keď Dominik zomieral v kruhu svojich bratov a videl ich smútok, povzbudzoval ich slovami, že „teraz im bude užitočnejší v nebi, kde bude za nich orodovať“. Tieto Dominikove slová nádeje si pripomíname v modlitbe Spe miram, kde aj naďalej prosíme sv. Dominika, aby sa za nás prihováral v nebi, aj za všetkých, ktorí sa zverili do našich modlitieb. Preto sa s touto nádejou chceme s Vami všetkými podeliť:

O spem miram, O spem miram II.