Pri príležitosti začiatku Jubilejného roka rehole bol vydaný obrázok s modlitbou ku svätému Dominikovi a taktiež záložka do knihy. Keďže sme nedávno obdržali imprimatur od Mons. Bernarda Bobera, zverejňujeme modlitbu jubilea pre široké verejné použitie pri spomienke na narodenie sv. Dominika pre nebo, pre celú dominikánsku rodinu, ale tiež pre všetkých, ktorí by spolu snami chceli osláviť a uctiť si tohto milostivého svätca.  SANTINO_sk BOOKMARK_NEUTR