Všetky naše prosby boli raz navždy pojaté do Jeho výkriku na kríži a Otec ich vypočul v Jeho vzkriesení.“ (KKC 2741) Všetky naše túžby boli navždy pojaté a Otec ich vypočul.

Táto veta je pre mňa tak dych vyrážajúca, že chce veľa úsilia aby som jej naozaj rozumela. A tak si podobnú situáciu predstavujem…prakticky, ľudsky, každodenne. Predstavujem si svojho otca s malým „o“. V tejto predstave viem, že mu môžem povedať aj tú najodvážnejšiu, najúprimnejšiu túžbu a on sa z toho bude nekonečne tešiť. Z toho, že mu ju hovorím a aj z toho, že ju môže splniť, dokonca ešte lepšie ako by som si dokázala priať. Predstavujem si, že mám úplnú istotu, lebo poznám jeho srdce a viem, že takto vždy reagoval, reaguje a bude reagovať. Naši rodičia však takýto nie sú, lebo nie sú dokonalí a nikdy pri nijakom človeku na svete túto istotu mať nebudeme. Ako však viem, že môj otec neodmietne moju prosbu, aby sme po ceste domov z nejakej akcie zaviezli aj moju kamarátku, viem, že môj Otec neodmietne žiadnu moju prosbu. Túži po tom, aby som Mu ju povedala, aby ju On mohol naplniť tak, ako by som si ja ani nepredstavila.

Veľmi sa mi páči, ako nás v tejto dôvere povzbudzuje napríklad 54 dňová/Pompejská novéna. 27 dní sa človek modlí ruženec prosiac za niečo, a potom 27 dní za to ďakuje. Ďakuje bez ohľadu na to či videl, že jeho prosba bola vypočutá. ÚPLNE mimo logiku tohto sveta. ÚPLNE tak, ako nás Boh povoláva modliť sa. S dôverou, že On je dobrý Boh, ktorý navždy pojal naše prosby do výkriku na kríži a vzápätí ich vypočul vo vzkriesení. A nám ostáva už len istota. Istota synov a dcér, že môžeme s dôverou predstupovať pred nášho milujúceho Otca.

Kristína Cichová

Čo k tejto téme hovorí Katechizmus?

2738 Zjavenie o modlitbe v ekonómii spásy nás učí, že viera sa opiera o pôsobenie Boha v dejinách. Synovskú dôveru vzbudzuje jeho vrcholné dielo: umučenie a zmŕtvychvstanie jeho Syna. Kresťanská modlitba je spoluprácou s jeho prozreteľnosťou, s jeho plánom lásky k ľuďom.

2741 Ježiš sa modlí aj za nás, namiesto nás a v náš prospech. Všetky naše prosby boli raz navždy pojaté do jeho výkriku na kríži a Otec ich vypočul v jeho vzkriesení. Preto sa za nás neprestáva prihovárať u Otca. Ak je naša modlitba pevne spojená s Ježišovou modlitbou, a to v dôvere a so synovskou odvahou, dostaneme všetko, o čo prosíme v jeho mene, a to oveľa viac ako tú alebo onú vec: samého Svätého Ducha, v ktorom sú všetky dary.