Modlitba Panny Márie je veľmi krásna a rozmanitá. Modlitba je rozhovor s Bohom a Mária takýchto rozhovorov počas života s Ježišom absolvovala určite veľké množstvo. V Písme si môžeme všimnúť, že Mária sa modlí k Bohu viacerými spôsobmi, ale najviac ma zasiahla jej odovzdanosť, kedy sa svojím „Nech sa mi stane podľa tvojho slova,“ celá odovzdala Bohu a na svet prichádza jej syn, ktorý je „cesta, pravda a život“ a prichádza „nájsť, čo sa stratilo“. Stačilo, aby Panna Mária povedala s úprimným srdcom svoje ÁNO Bohu. Aj keď z počiatku nerozumela, čo sa deje. Niekedy nerozumela ani Ježišovým slovám ale „uchovávala ich vo svojom srdci a premýšľala o nich.Koľkokrát sme aj my v situácií, ktorej nerozumieme a nevidíme v nej zmysel? Možno práve toto je cesta aj pre nás. Uchovávať Ježišove slová vo svojom srdci a premýšľať o nich. Prosiť o odvahu a silu.

A tak si kladiem otázku, či sa niekedy nesnažíme mať v živote nad všetkými situáciami, ktorým čelíme kontrolu. A keď sa nám tieto situácie začnú vymykať spod kontroly, upadáme do zúfalstva, cítime sa prázdni a tak zraniteľní. Pýtam sa sám seba, či by práve v takýchto situáciách nestačilo naše pokorné ÁNO. ÁNO vykročeniu do neznáma. Ale nie osamote. Vykročiť do neznáma s dôverou v toho, ktorý pred 2000 rokmi dával voľbu Márii. Ona toto ÁNO vyslovila. Voľbu povedať naše áno a vykročiť do rizika samotného života je niečo, čo nás môže posúvať ďalej. Neostaňme stáť, ale vykročme! Ak povieme ako Mária svoje áno, Boh aj v nás bude môcť „splodiť svojho Syna“– lásku, ktorá „nezávidí, nevypína sa, nie je nehanebná, ale raduje sa z pravdy“ a budeme môcť spolu s Máriou zaspievať: „Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi.“

Viliam Paľaga

Čo k tejto téme hovorí Katechizmus?

2617 Máriina modlitba nám bola zjavená na úsvite plnosti časov. Pred vtelením Božieho Syna a pred vyliatím Ducha Svätého jej modlitba jedinečným spôsobom spolupracuje na dobrotivom Otcovom pláne: vo chvíli zvestovania na Kristovom počatí a počas Turíc na formovaní Cirkvi, Kristovho tela. Vo viere jeho poníženej služobnice Boží dar nachádza prijatie, na ktoré Boh čakal už od začiatku čias. Tá, ktorú Všemohúci urobil „plnou milosti“, odpovedá obetou celej svojej bytosti: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova“ (Lk 1,38). „Fiat“ („nech sa stane“) je kresťanská modlitba: celkom patriť jemu, pretože on celkom patrí nám.

2619 Preto Máriin chválospev, latinský Magnificat, byzantské Megalinarion, je zároveň chválospevom Božej Matky i chválospevom Cirkvi, chválospevom sionskej dcéry i nového Božieho ľudu, spevom vzdávania vďaky za plnosť milostí udelených v ekonómii spásy, chválospevom „chudobných“, ktorých nádej sa uskutočnila splnením prisľúbení daných „našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu naveky“ (Lk 1,55).