Prechádzaš náročným obdobím? Máš pocit, že je toho priveľa na teba? Trápi ťa myšlienka, že veci, ktoré prežívaš, nedokážeš prijať a zvládnuť? Skús zobrať do ruky ruženec a rozjímaj nad životom Panny Márie.

Samotná modlitba “Zdravas, Mária“ má silu náboja, ktorý ničí moc a odháňa zlého ducha. V prvej polovici tejto modlitby môžeme rozjímať nad životom Panny Márie. „Zdravas, Mária“ je anjelský pozdrav a učí nás tomu, aby sme sa nebáli a boli vnímaví na hlas Boží. Mária je plná milosti, pretože je s ňou Pán. Aj my môžeme byť plní milosti, ak budeme žiť v Kristovej prítomnosti. Mária je požehnaná medzi ženami, pretože uverila, že sa Božie slovo splní. V druhej polovici modlitby prosíme za nás hriešnych, aby sme vedeli prijať Božiu vôľu a povedať Bohu FIAT. Pri modlitbe Zdravas zverujeme seba samých do rúk Panny Márie, ktoré sú cestou ku Kristovi.

Je dôležité si uvedomiť, že Panna Mária je Matkou nielen Ježiša, ale taktiež je našou Matkou. Ježiš ustanovil Máriu za našu Matku, keď bol na kríži: „Keď Ježiš zbadal matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: Žena, hľa, tvoj syn! Potom povedal učeníkovi: Hľa, tvoja matka! A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe.“ (Jn 19,27) Tak ako Panna Mária vychovávala Ježiša, tak vychováva aj teba, ak jej to dovolíš. Ona je tá, ktorá ťa vedie cestou ku Kristovi, pretože ona pozná svojho Syna, pozná aj Teba. Panna Mária spája naše srdce so srdcom Ježiša.

Tak ako stála pod krížom pri Kristovom utrpení, tak stojí aj pri tvojom trápení a drží ťa za ruku. Neboj sa odovzdávať svoje trápenia do Máriiných rúk. Ona tvoje trápenia predkladá Bohu. Mária trpela spôsobom, ktorý si nevieme možno ani predstaviť. Ona chápe tvoje trápenie. Mária je sprievodkyňou na našej ceste ku Kristovi. Učme sa od nej ako prijímať Božiu vôľu a rozdávať Ježišovu lásku všade tam, kde nás Boh pošle. Dovoľme jej vstúpiť do nášho života a nechajme sa ňou premieňať do podoby jej syna.

Dominika Paliesková

Čo k téme hovorí Katechizmus?

2673 V modlitbe nás Duch Svätý spája s osobou jednorodeného Božieho Syna v jeho oslávenej ľudskej prirodzenosti, skrze ktorú a v ktorej sa naša synovská modlitba spája v Cirkvi s Ježišovou matkou.

2674 Od súhlasu, ktorý Panna Mária dala s vierou pri zvestovaní a bez váhania zachovala pod krížom, „sa jej materstvo rozširuje aj na bratov a sestry jej Syna, ktorí ešte putujú a nachádzajú sa v nebezpečenstvách a ťažkostiach“. Ježiš, jediný Prostredník, je cesta našej modlitby; Mária, jeho a naša Matka, ho necháva úplne presvitať: ona „ukazuje cestu“ a podľa tradičnej východnej i západnej ikonografie je jej „znakom“.

2677 Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás…“ S Alžbetou sa čudujeme: „Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne?“ (Lk 1,43). Mária je Božia Matka i naša Matka, lebo nám dala Ježiša, svojho Syna. Môžeme jej zverovať všetky svoje starosti a prosby. Prosí za nás, ako prosila za seba: „Nech sa mi stane podľa tvojho slova“ (Lk 1,38). Keď sa zverujeme jej modlitbe, odovzdávame sa s ňou do Božej vôle: „Buď vôľa tvoja.“