V rámci dominikánskej rodiny na celom svete prebiehalo počas mesiaca december podujatie, ktoré nieslo názov „Dominikánsky mesiac pokoja“. V mesiaci december sa totiž modlíme nielen za dominikánsku rodinu vo vybranej krajine, ale aj za dosiahnutie pokoja a mieru v danej oblasti. Táto iniciatíva začala pred piatimi rokmi modlitbami za Kolumbiu. Nasledovali modlitby za Demokratickú republiku Kongo (2018), Indiu (2019) a Ukrajinu (2020). December roka 2021 je venovaný modlitbám za Venezuelu.
Spoločný modlitbový úmysel vyvrcholil 1. januára 2022 na Svetový deň pokoja, kedy sa Dominikánska rodina na celom svete spojila v modlitbe za Dominikánsku rodinu vo Venezuele, za pokoj a mier v danej krajine. K tejto iniciatíve sme sa pripojila aj my, dominikánska rodina na Slovensku.
A pozývame k nej aj Vás, drahí priatelia. Záznam modlitby ruženca za Venezuelu si môžete pozrieť na tomto linku.