Svätý Dominik bol mužom modlitby. Zachovalo sa nám veľa svedectiev, ktoré nám to potvrdzujú. Viliam Petri, opát kláštora svätého Pavla o ňom povedal: „Nikdy som nevidel človeka, ktorý by sa tak často modlil a pritom prelieval toľko sĺz ako Dominik…

Pritom hovoril: Pane, zmiluj sa nad svojím ľudom. Čo sa stane s hriešnikmi?“ Najmä noc bola časom, ktorý Dominik strávil v modlitbe. Jeho súčasník, Viliam z Monferratu, počas kanonizačného procesu o ňom povedal, že „viac času venoval modlitbe ako spánku.“ Modlitba pre Dominika bola časom stretávania sa nielen s Bohom, ale “aj s ľuďmi“, za ktorých v modlitbe prosil. A Dominik zvlášť prosil za ľudí, ktorí sa vzdialili od Boha, za tých, ktorí hľadali Toho, ktorý ich hľadal prv ako oni.

Jubilejný rok našej rehole je pre nás príležitosťou modliť sa viac, podľa vzoru svätého Dominika, za ľudí, ktorí hľadajú – zmysel života, šťastie, pravdu, Boha. A preto sa v kostole svätého Dominika vo Zvolene konala z 5. na 6. december celonočná adorácia za “hľadajúcich“. Modlitba je ten najlepší spôsob ako môžeme na začiatku pomôcť týmto ľuďom. Nech jubilejný rok je aj časom obnovy našich “modlitieb za hľadajúcich“.