Zamyslel si sa už niekedy nad tým, ako by si chcel ohlasovať to, že si Kristovým nasledovníkom? Vo mne sa častokrát vynárala táto otázka. Ako ohlasovať Krista a to, čo žijem ľuďom, ktorí nikdy neboli tak vychovávaní ako ja? Nie som typ kresťana, ktorý by ako prvé začal hovoriť o tom, ako Boh úžasne koná v jeho živote, aj keď to je pravda. Hľadala som iné spôsoby, ako by malo vyzerať moje svedectvo pre tento svet.

Svedectvo kresťanského života a dobré skutky konané v nadprirodzenom duchu majú silu priťahovať ľudí k viere a k Bohu. (KKC 2044)

Pred nejakým časom ku mne prišla moja kamarátka a povedala mi, že je jej v mojej prítomnosti dobre, lebo cíti pokoj. Vtedy som pochopila, že tento pokoj nie je zo mňa, ale je to niečo, čo ma presahuje. Boží pokoj, ktorý prenikal aj do ľudí navôkol. Nemusela som mať hĺbavé reči, ani veľký prejav, stačilo ponúknuť ďalej to, čo mi dáva vzťah s Bohom. Zaručene ti viem sľúbiť, že pokoj, ktorý nevie dať tento svet, si ľudia všimnú. No v tvojom prípade to naozaj nemusí byť svedectvo pokojom. Nájdi si čokoľvek, čím budeš svedčiť ty. Môže to byť slovom, úsmevom, vypočutím… Niečo, čo tak ľahko neponúka tento svet. Tým, že sme údmi tela, ktorého hlavou je Kristus, každý sme povolaný k niečomu inému. Tak ako ruka má iné úlohy ako noha, tak isto aj ja mám iné úlohy ako ty.

A ako naplniť toto poslanie? Nezanedbávať svoje svetské úlohy; verný svojmu Učiteľovi ich plniť svedomite, trpezlivo a s láskou.

Diana Kovalčinová

Čo k tejto téme hovorí Katechizmus?

2044 Vernosť pokrstených je prvotným predpokladom ohlasovania evanjelia a poslania Cirkvi vo svete. Aby posolstvo spásy ukázalo pred ľuďmi svoju silu pravdy a vyžarovania, musí ho potvrdzovať svedectvo života kresťanov. „Svedectvo kresťanského života a dobré skutky konané v nadprirodzenom duchu majú silu priťahovať ľudí k viere a k Bohu.“

2045 Pretože kresťania sú údmi tela, ktorého Hlavou je Kristus, prispievajú k budovaniu Cirkvi pevnosťou svojho presvedčenia a svojho morálneho správania. Cirkev sa zveľaďuje, rastie a sa rozvíja svätosťou svojich veriacich, kým nevytvoria toho „dokonalého muža“, ktorý uskutoční „Kristovu plnosť“.

2046 Kresťania svojím životom podľa Krista urýchľujú príchod Božieho kráľovstva, „kráľovstva spravodlivosti, pravdy a pokoja“. Nezanedbávajú pritom svoje pozemské úlohy; verní svojmu Učiteľovi ich plnia svedomite, trpezlivo a s láskou.