V sobotu 14. 9. 2019 na sviatok Povýšenia sv. Kríža bol na vrchole Kalvárskeho vrchu v Bratislave nad Pražskou cestou požehnaný obnovený kríž. Stalo sa tak pri príležitosti 325. výročia založenia Bratislavskej kalvárie.

Podujatie usporiadali bratia dominikáni, ktorí spravujú farnosť Bratislava – Kalvária, pútnické bratstvo Sprevádzajúci a občianske združenie BRATISLAVSKÁ KALVÁRIA s podporou Bratislavskej arcidiecézy. Účastníkom, ktorí sa zhromaždili pri kamennom kríži vedľa Dómu sv. Martina, sa prihovoril br. Dominik Letz OP. Pripomenul historické okolnosti vzniku Kalvárie v Bratislave v roku 1694 a poukázal na dávnu tradíciu procesií, ktoré každoročne okolo sviatku Povýšenia sv. Kríža prechádzali mestom od Dómu sv. Martina až na vrchol Kalvárie. Tohtoročná procesia je vlastne obnovením tejto zabudnutej tradície. Zhromaždených pútnikov požehnal na cestu vdp. Peter Slepčan, farár dómskej farnosti sv. Martina. Sprievod sa pohol asi o 15.00 a prešiel ulicami Kapitulská, Farská, Klariská, Staromestská, Suché mýto, Štefánikova, Pražská, Za Sokolovňou. Cestou sa účastníci modlili a spievali nábožné piesne. Na úpätí Kalvárskeho vrchu o 16.00 začala pobožnosť krížovej cesty. Po nej sa veriaci zhromaždili na vrchole Kalvárie pri kríži. Obnovený kríž, po stranách s novými krížami lotrov, o 17.00 požehnal Mons. Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup.

Centrálny kríž bratislavskej Kalvárie je jedným z mála pozostatkov historickej krížovej cesty. Zachoval sa z neho originálny Kristov korpus, a to aj napriek nepriazni bývalého komunistického režimu, kedy sa krížová cesta prakticky úplne rozpadla a stratila. Až reštaurátorský výskum na pôde VŠVU v Bratislave v rokoch 2002-2006 potvrdil, že pod nátermi je naozaj ukrytý bronzový originál z obdobia okolo roku 1700, ktorého autorom je s najväčšou pravdepodobnosťou prešporský kovolejár Johann Achamer. Nekovovú repliku – odliatok z originálu – vyhotovil akad. sochár Andrej Margoč. Originál má natoľko vysokú umelecko-historickú hodnotu, že bude v blízkej budúcnosti prezentovaný v interiéri neďalekého Kostola Panny Márie Snežnej. V exteriéri Kalvárie bola preto 9. 9. 2019 osadená na kríž práve táto kópia.

Obnova kríža na vrchole bratislavskej Kalvárie je prvým výsledkom činnosti iba nedávno založeného občianskeho združenia BRATISLAVSKÁ KALVÁRIA. Jeho cieľom je v spolupráci s Bratislavskou arcidiecézou zachovať a ďalej rozvíjať kultúrne a duchovné dedičstvo Kalvárskeho vrchu s pozostatkami historickej krížovej cesty. Najbližšie združenie plánuje vybudovať zábradlie na niektorých úsekoch krížovej cesty, aby sa zvýšila bezpečnosť návštevníkov Kalvárskeho vrchu, ako aj reštaurovať pôvodné VI. zastavenie, z ktorého ako jediného zostalo aspoň torzo.

Po požehnaní kalvárskeho kríža sa pútnici presunuli do blízkeho farského Kostola Panny Márie Snežnej, kde sa slávnosť zavŕšila sv. omšou, ktorú celebroval otec biskup Jozef Haľko.