Cyklus filozoficko – teologických prednášok, ktoré majú  pomôcť kresťanom orientovať sa v turbulenciách spoločenského života, bude pokračovať v priestoroch DKC Veritsa v Košiciach v utorok 22. januára o 18:30 h. Témou januárového stretnutia bude: Nadčasovosť mravných zásad v politike – Dráma ľudských rozhodnutí v osobnom a politickom živote. Na stretnutie s Vami sa teší brat Peter Fotta – prednášajúci.