Pozývame Vás na ďalšie celomesačné stretnutie, na ktorom si budete môcť vypočuť katechézu s témou „Nájdime v nás prvotnú jednotu“ a po nej aj kapelu Onezim. Začíname v kostole dominikánov o 19. hodine. Tešíme sa na vás.