V súvislosti s ukončením jubilejného roka dominikánov a pričlenením dominikánskeho Kostola Nanebovzatia Panny Márie v Košiciach k Bazilike Santa Maria Maggiore, dostali bratia  Melichar a Marián  pozvanie od televízie LUX, porozprávať o týchto udalostiach v programe DOMA JE DOMA. Celú reláciu si môžete pozrieť tu: