🗣 Toto kázanie si môžete vypočuť tu 🗣.

Gregor Veľký pochádzal zo vznešeného rodu právnikov v Ríme. Bol predurčený stať sa mocným svetským pánom. Avšak po otcovej smrti nastal prelom v jeho živote, zriekol sa svojich svetských hodností a na svojich rodinných statkoch dal postaviť sedem benediktínskych kláštorov. Do jedného z nich aj vstúpil. Dlho v kláštore nepobudol, pretože vtedajší pápež ho poslal na misie. Po šiestich rokoch sa vrátil späť do kláštora, no po pápežovej smrti si ho rímsky ľud jednohlasne zvolil ako nového pápeža. Bol zvolený v nie celkom pokojnej dobe, o čom svedčí mnoho historických udalostí. No sv. Gregor sa s tým statočne popasoval. K jeho úspechom pripisujeme najmä reformu liturgie, predovšetkým treba zdôrazniť, že zjednotil liturgický spev, ktorý pretrváva do dnešných dní pod názvom gregoriánsky chorál a je to oficiálny kresťanský bohoslužobný spev. Môžeme povedať, že práve povelom od sv. Gregora Veľkého sa naštartovala cirkevná hudba a o pár rokov sa prudko rozvila aj svetská hudba, teda sv. Gregor sa významne pričinil aj o vývoj hudby ako takej. Ďalej sa k jeho zásluhám pripočítava obrátenie Anglicka na kresťanstvo. Zaujímavosťou je aj to, že ako prvý mních v histórii sa stal pápežom.

Pri pohľade na život pápeža a učiteľa Cirkvi sv. Gregora Veľkého si môžeme všimnúť dve výrazné vlastnosti, ktoré so sebou tak neoddeliteľne súvisia. Dôvera a poslušnosť. Sv. Gregor dôveroval Bohu a nechal sa ním viesť od vstupu do kláštora benediktínov cez pápežský stolec až po smrť. Nechal sa pohltiť Bohom a celý život stavil na jedinú kartu – na Boha. Boh si tohto skromného človeka vyhliadol, mal s ním veľký plán a prítomnosť sv. Gregora v dejinách Cirkvi je kľúčová. Podobne je to aj u nás. Boh si nás vyhliadol na určité pozície v živote a je presvedčený, že táto úloha bude splnená na 100%. Otázka, ktorú si kladiem: ako dosiahnem taký výsledok? A odpoveď je jednoduchá. Stačí, keď sa nechám viesť Bohom a budem robiť to, čo odo mňa očakáva, a pôjdem tam, kam ma on posiela.

A to si môžeme zobrať aj zo života sv. Gregora. Nechať sa unášať Bohom a on urobí s nami veľké veci.

Frederik Hudáč