14. augusta 2021 sme si s úctou a vďačnosťou spomenuli na nášho už zosnulého spolubrata – Pia Krivého OP v jeho rodnej Bošáci, pri príležitosti 20. výročia jeho úmrtia a 80. výročia jeho kňazstva.Spomienková slávnosť bola vlastne úvodným programom hodovej slávnosti Nanebovzatia Panny Márie vo farnosti Bošáca. Plánovaná bola už minulý rok v rámci Roku Mikuláša Lexmanna, jeho duchovného otca, no kvôli pandémii sa nemohla uskutočniť. Spomienku sme pripravili v spolupráci s pánom farárom, vdp. Richardom Jankovičom a rodinou Krivých. Hlavným celebrantom a kazateľom bol br. Irenej Fintor OP, socius provinciála Rehole dominikánov na Slovensku, ktorý aj požehnal pamätnú tabuľku pred kostolom. Ešte pred požehnaním účastníkov o zaujímavom životnom príbehu br. Pia informoval br. Dominik Letz OP, autor jeho životopisu.

Rozhovor s br. Dominikom o živote br. Pia Krivého si môžete prečítať v najnovšom čísle Katolíckych novín: https://www.katolickenoviny.sk/rozhovor/category/rozhovor/article/naplno-zil-a-sluzil-tam-kam-ho-pan-zaviedol.xhtml