🗣 Toto kázanie si môžete vypočuť tu 🗣.

Myslíme si, že Panna Mária je frajerka, ktorá sa vlastnou mocou narodila bez viny, nezhrešila celý život, a potom s prehľadom vycupitala do neba? Potrebuje Mária Kristovu spásu, keď vôbec nezhrešila? Dogma o Nepoškvrnenom počatí tvrdí, že potrebuje. Pretože to spasiteľská moc vopred uchránila Máriu od hriechu. Ako?

Boh nebol Stvoriteľom len pri prvotnom procese postupného tvorenia sveta, ale bol Stvoriteľom aj v momente jej počatia. Jej Nepoškvrneného počatia.

Nové stvorenie. Nová Eva. Boh je tu Bohom druhej šance pre človeka. Boh tu ukazuje, že to nezabalil po prvotnom zlyhaní ľudí, ale naopak. Ukazuje svoju silu v nej.

Jednoduchej a zároveň slávnej.

Pokornej, a predsa kráľovnej.

Služobnici Pána a tiež vládkyni sveta sediacej po Jeho pravici.

Človeku a zároveň matke Boha.

Žene rodiacej v maštali, a stále žene odetej slnkom, odetej do Boha.

Nová nádej pre ľudstvo.

Veď z jej nepoškvrneného lona si Boh urobil svoj stánok, z ktorého vyšiel za nami.

Ale čo teraz ja s tým? Veď ona bola tá privilegovaná, nie ja. Na toto zmýšlanie nám odpovedá sám Ježiš: „Ako to hovoril, akási žena zo zástupu pozdvihla svoj hlas a povedala mu: ‚Blahoslavený život, ktorý ťa nosil, a prsia, ktoré si požíval.‘ Ale on povedal: ‚Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.‘“ (Lk 11, 27-28)

Počúvať a zachovávať. Mária najskôr počúvala a potom zachovávala. Tak dovolila Bohu, aby v nej bol nie len duchovne, ale aj fyzicky. Zachovávala Božie slovo nielen v tom jednom momente, o ktorom všetci vieme – stále hovorila Bohu svoje áno. Pozývala Boha, aby vstúpil do jej všednosti. Dovolila Bohu, aby naplnil jej každodennosť.

Čo keď moje telo už nie je nepoškvrnené? Má to so mnou ešte zmysel? Opakujem: Boh je Bohom druhej šance.

Druhej, tretej, tisícej.

Jakub Svedek