Dochádza k roztržke medzi ľudom, kvôli Ježišovej identite, kto On je? Dokonca sa hádajú samotní farizeji medzi sebou. Ježiša obhajuje Nikodém, ktorý patrí medzi popredných farizejov. Z evanjelia o ňom vieme, že hľadá cestu k Ježišovi, navštívi ho potajme v noci  a potom nebojácne spolu s Jozefom z Arimateji ho skladajú z kríža. Nikodém pri tejto hádke obhajuje Ježiša a vytýka farizejom, že prestupujú Zákon, lebo odsudzujú Ježiša bez toho, že by ho vypočuli alebo si overili, aká je pravda. Farizeji mu odpovedajú nevraživo a dokonca potupou.

Nie sú schopní kvôli nenávisti k Ježišovi vypočuť si dôvody, ktoré sú iné, než mám ja. Tak sa Nikodém stáva obhajcom, svedkom pravdy podobne ako Jáno Krstiteľ. A toto vždy niečo stojí.

Prajem sebe i vám, aby sme sa nebáli zastať sa Ježiša, hlavne svojim životom, aj keď nás to bude čokoľvek stáť.

fr. Filip  OP