Vo vydavateľstvo Premedia nedávno vyšla kniha br. Česlava Petra Šajdu OP Kierkegaardovská renesancia. Filozofia, náboženstvo, politika. Autor pôsobí na Filozofickom ústave SAV a dlhodobo sa venuje filozofii existencie, filozofii náboženstva a sociálno-politickej filozofii. Knihu si môžete kúpiť v kníhkupectve Artforum alebo na internete. K obsahu knihy pripájame vyjadrenie dvoch známych slovenských filozofov:

Peter Šajda ukazuje, že jednou z ciest k pochopeniu komplexnosti filozofického myslenia posledného jeden a pol storočia môže byť pochopenie myšlienkových iniciatív tohto obdobia ako série reakcií na idey Sørena Kierkegaarda. Autor dôkladne skúma, ako sa (predovšetkým nemeckí) filozofi, teológovia a právni teoretici vyrovnávali s Kierkegaardovými myšlienkami. Tento proces mal mnoho podôb: nadväzovanie, obmieňanie, domýšľanie, kritika, odmietanie. Rozbory autora umožňujú lepšie porozumieť nielen Jaspersovi, Buberovi, Heideggerovi, Adornovi alebo Schmittovi, ale aj samému Kierkegaardovi.

― František Novosád, Filozofický ústav SAV, Bratislava

V poradí už v druhej knihe Petra Šajdu sa čitateľ môže oboznámiť s recepciou Kierkegaardovho diela v nemeckom jazykovom prostredí. Autor svoj zámer napĺňa s vysokou erudovanosťou i prístupným štýlom. Na rozdiel od svojej prvotiny, v ktorej sa venoval vplyvu Kierkegaarda na tvorbu Martina Bubera ako jedného z predstaviteľov kierkegaardovskej renesancie, autor teraz skúma kierkegaardovské inšpirácie u ďalších šiestich mysliteľov. Bola to práve nemecká renesancia, ktorá sa ukázala ako kľúčová pre preniknutie Kierkegaardovho myslenia do globálneho povedomia. Tento fakt pridáva knihe na zaujímavosti a robí z nej aj cenný príspevok k objasneniu významu a miesta Kierkegaarda v dejinách moderných ideí.

― Milan Petkanič, Katedra filozofie a aplikovanej filozofie, UCM, Trnava