DMC vydalo dva zaujímavé knižné tituly. Prvý pod názvom „Ruženec jednoduchá a hlboká modlitba“ nám zrozumiteľným spôsobom príbližuje podstatu modlitby posvätného ruženca a zároveň nám ukazuje jej dôležitosť pre náš praktický život. V druhej knihe je pútavým spôsom opísaný život Pauline Jaricot, zakladateľky „Živého ruženca“, ktorý je aj pre dnešného človeka v mnohom poučný.

Viac o knihách sa dozviete na webovej stránke DMC: www.dmc.sk

Ruzenec-2016-09.inddRuzenec-2016-09.indd