Vo vydavateľstvo Premedia nedávno vyšlo dielo dánskeho kresťanského filozofa Sørena Kierkegaarda Choroba na smrť, ktoré preložil br. Česlav Peter Šajda OP. Knihu si môžete kúpiť napríklad v kníhkupectvách Martinus a Artforum:

https://www.martinus.sk/?uItem=453339

https://www.artforum.sk/katalog/118727/choroba-na-smrt

 

O knihe:

Kierkegaardova kniha o zúfalstve chce čitateľovi zasiahnuť do života. Chce sa ho dotknúť na citlivom mieste, vyrušiť a vyprovokovať ho. Kierkegaard predstavuje zúfalstvo ako chorobu ducha a tvrdí, že je oveľa rozšírenejšie, než si bežne myslíme. Zúfalstvo je stav vnútornej nerovnováhy a nezmyselnosti, je to stav, v ktorom človek nie je sám sebou. Vlastné zúfalstvo si často neuvedomujeme, utekáme pred ním a tvárime sa, že neexistuje. Lenže zúfalstvo je prítomné, niekedy v menšej, inokedy vo väčšej miere. Iba výnimočne sa stáva, že človek vôbec nie je zúfalý a dosiahol stav vnútornej rovnováhy a sebaprijatia. Kierkegaard predstavuje široké spektrum podôb zúfalstva: ukazuje, ako človek nechce byť sám sebou alebo ako chce byť sám sebou nezmyselným spôsobom. Ukazuje, ako nás ničí naša povrchnosť, rojčenie, strach, úzkoprsosť, uzavretosť či vzdor. Vykresľuje komické i démonické podoby zúfalstva. Zúfalstvo však môže človeku aj pomôcť. Vďaka nemu môže odhaliť to, kým je, spoznať svoju duchovnú vznešenosť. Priznať si vlastné zúfalstvo je prvým krokom k tomu, aby sme sa mu vzopreli a prekonali ho. Kierkegaardova kniha bola preložená do mnohých jazykov a zaznamenala svetový ohlas, veľký úspech mala napríklad v Nemecku, USA a Japonsku.

 

O autorovi:

Søren Kierkegaard (1813 – 1855) bol dánsky filozof a náboženský spisovateľ, ktorý pôsobil v období zlatého veku Dánska. V centre Kierkegaardovej filozofie je jednotlivý človek, ktorý svojimi rozhodnutiami „volí sám seba“. Cieľom Kierkegaardovej filozofie je motivovať jednotlivca, aby sa naplno rozvinul. Jednotlivec sa má vymaniť z davu a stať sa sám sebou. Podarí sa mu to vtedy, keď rozvinie a zosúladí tri základné roviny svojej existencie: estetickú, etickú a náboženskú. Kierkegaard skúma vydarené i nevydarené voľby seba samého. Čitateľovi predkladá širokú paletu spôsobov existencie: plytké i hlboké, šťastné i nešťastné, prázdne i naplnené. Podľa Kierkegaarda je jednotlivec zodpovedný sám za seba, nie je len „produktom“ spoločnosti. Proti mysleniu, ktoré vníma jednotlivca najmä ako výsledok anonymných ekonomických a kultúrnych síl, stavia Kierkegaard myslenie, ktoré zdôrazňuje, že jednotlivec je strojcom svojho osudu. Kierkegaardovým myslením sa inšpirovali mnohí filozofi, psychológovia, teológovia a spisovatelia, napríklad K. Jaspers, M. Heidegger, J.-P. Sartre, I. Yalom, C. Rogers, K. Barth, R. Guardini či F. Kafka.