🗣 Toto kázanie si môžete vypočuť tu 🗣.

Všimla som si, že v našich kresťanských kruhoch je celkom obľúbená takáto predstava pokory: ak som pokorná, nemôžem o sebe povedať kompliment, pochváliť sa – pretože to by značilo moju pýchu. Ak som pokorná, nemôžem sa prihlásiť do nejakej úlohy, na ktorú mám talent – veď predsa určite je okolo mňa niekto talentovanejší a lepší; ak by som bola dosť dobrá, ľudia by ma zavolali aj sami…

Sv. Tomáš však hovorí, že pokora neznamená, že si človek o sebe málo myslí v zmysle, že na sebe nenachádza nič dobré a považuje sa za najväčšieho úbožiaka. Toto je pre Tomáša skôr falošná pokora, ktorej pravá tvár je tvárou pýchy. Pokora nás má chrániť pred prílišným smerovaním k postoju Adama a Evy, ktorí chceli byť ako Boh. V pokore viem, kto pred Bohom som. Ako hovorí aj sv. Katarína Sienská, dominikánka a učiteľka Cirkvi, pokora začína sebapoznaním duše. Preto v pravej pokore musím vedieť, že my ľudia, každý jeden z nás (a teda aj ja), sme stvorení na obraz Boha a vo svojej podstate sme „veľmi dobrí“. A áno, som slabá, veľa toho nezmôžem, ak vôbec niečo, no Božia prozreteľnosť do mňa vložila konkrétne dobrá, ktoré mám vo väčšej miere ako druhý človek. Rovnako tak, ako má druhý iné dobrá väčšmi, ako ja.

Pokora ma vedie k poznaniu, že dobro vo mne aj dobro v druhom majú spoločný zdroj – samotného Boha. A preto sa síce druhému podriadim v dobre, ktoré má vliate on, no rovnako budem používať dobro, ktoré dal Boh mne. To nám ukazuje, že postoj údajnej pokory, ktorý nás vedie k vyhýbaniu sa prijať úlohy, na ktoré máme zjavné dary, nie je skutočným postojom pokory.

Nakoniec však nemôžeme zabúdať na dôležitú vec. Niekedy zvykneme vyvyšovať pokoru, akoby bola tou najväčšou cnosťou, ktorá je. Svätý Tomáš nám však ukazuje, že cnosti majú svoje poradie, ktoré závisí od ich konečného cieľa, ku ktorému nás vedú. To nás vedie k poznaniu, že pred pokorou stoja predovšetkým tri cnosti, ktoré nám vlieva Boh, a tými sú viera, nádej a láska. Usilujme sa o pokoru, ale neurobme si z nej svojho bôžika. Pekne to opäť dopĺňa sv. Katarína: „Žiadnu cnosť nie je možné mať bez lásky.“ (Dialóg 7)

sr. M. Giorgia Gallusová OP