🗣 Toto kázanie si môžete vypočuť tu 🗣.

Na prvý pohľad sa možno ani nezdá takou krásnou a ani zďaleka neznie lákavo či pútavo. Ak ťa neoslovila, nie si sám, nie si jediný. Skromnosť sa navonok zdá byť len o zriekaní a zapieraní. Snaží sa nás naučiť, že aj málo stačí, zatiaľ čo my by sme radi všetkým boli, všetko mali a všetko vlastnili. Pri cnosti skromnosti však nejde o myšlienky minimalizmu či ekológie, ktoré v sebe nesú krásne ideály. Svätý Tomáš Akvinský hovorí skôr o niečom inom. Čo to však je?

Skromnosť sa týka nielen našich vnútorných postojov, ale aj našich vonkajších prejavov; navzájom sa dopĺňajú a prelínajú. Skromnosť vo vnútorných postojoch (napr. v mienke o sebe) vyžaruje svedectvo o ceste za jediným cieľom, ktorým je nebo; skromnosť vo vonkajších prejavoch formuje a premieňa naše srdcia. V oboch prípadoch nás však skromnosť učí zanechávať seba samých a kráčať za tým jediným a pravým cieľom, ktorým je nebo. Opúšťať svoje názory, postoje a presvedčenia pre vyššie dobro. Neobzerať sa milión smermi, za ktorými by sme chceli a v podstate aj mohli ísť. Uspokojiť sa s málom, ktoré máme a ktorým sme, všetko odovzdať do Božích rúk a spočinúť pri Ňom.

Svätý Tomáš Akvinský vyzdvihuje skromnosť vo vonkajších prejavoch, pričom hovorí o  slovách – ako o ich kvantite, tak aj o ich expresívnosti. Slová môžu budovať priateľstvá, ale i páliť mosty. Súčasťou školy skromnosti je aj správna miera oddychu, zábavy a smiechu. Je nečnostné smiať sa všetkému a zo všetkých; no  taktiež je nečnostné nesmiať sa vôbec. Je nám predsa všetkým známe, že smutný svätý nie je žiaden svätý. Skromnosť nás učí, aby sme príliš nelipli na oblečení, aby sme oň neboli až prehnane ustarostení.

Žijeme dni pôstu, kráčame ním zo dňa na deň a ani si neuvedomujeme, ako to letí. Naše predsavzatia, túžby a pády. Naše snahy, zúfalstvá a nádeje byť lepšími. Stihli sme sa však zastaviť? Našli sme si čas spočinúť len tak pod krížom? Ostaňme v tôni jeho dreva uprostred kvapiek búrky, hrmotu bleskov a vo víre temnôt. Tam – v prítomnosti Lásky. Učme sa od nej samotnej, čo znamená byť skromným. Veď to ona – jediná, bezhraničná a nekonečná Láska nás učí, ako správne milovať, konať, žiť a byť. Učí nás, čo je málo a čo je príliš, čo stačí a čo je dosť.

 

Veronika Maďarová