🗣 Toto kázanie si môžete vypočuť tu 🗣.

„Všetko smiem.“ Ale nie všetko osoží.

„Všetko smiem.“ Ale ja sa ničím nedám zotročiť.

(por. 1Kor 6, 12)

Triezvosť – sobriety – obsahuje vo svojom základe slovo „bria“, čo znamená miera. Pri pochopení čnosti triezvosti sa na ňu podľa Tomáša Akvinského budeme pozerať cez oči merania a miernosti. Triezvosť je teda čnosť, ktorá umierňuje náš sklon, túžbu po tom, čo nám prináša pôžitok. Smeruje na to podstatné a trváce.

Prečo si triezvosť spájame práve s alkoholom? Už aj malý exces v pití je ľahko viditeľný. Nedostatok triezvosti – absencia miernosti, je práve pri ňom zjavná alteráciou zmýšľania a omámením mysle. A týmto bol v dobe, v ktorej žil, ovplyvnený sv. Tomáš. Čnosť triezvosti si spájal hlavne s „alko“ nápojmi. Píše, že užívanie vína s miernosťou je naozaj obohacujúce. Ale pitie prekračujúce hranice ubližuje. To vidíme aj okolo nás, keď pri nestriedmosti jednotlivca trpí aj jeho rodina a okolie.

Ale už aj Tomáš vo svojej Sume tvrdí, že triezvosť sa nezaoberá len problematikou omamných látok 18+. Píše, že miernosť treba uplatňovať na všetky veci. Avšak triezvosť platí hlavne na tie, kde je najväčšia nutnosť miery. Na veci, ktoré dokážu zmiasť naše myslenie a odlákať nás od cieľa.

Čo je teda zmyslom žitia v triezvosti? Nedovolenie opiť sa lacnými pôžitkami, skrytými v omámení čistej mysle.

Hľadieť na náš cieľ a kráčať za Ním.

 

Jakub Svedek