🗣 Toto kázanie si môžete vypočuť tu 🗣.

Čakanie na autobus, čakanie na výsledky zo skúšky, čakanie na budúceho manžela, čakanie na vyriešenie dôležitej situácie v našom živote. To všetko si vyžaduje veľa trpezlivosti. Ale je toto naozaj tá ospevovaná cnosť – trpezlivosť – tá, o ktorej hovorí svätý Tomáš Akvinský? Nie je to príliš jednoduché vnímanie tejto cnosti?

Tomáš hovorí, že trpezlivosť je cnosť, ktorá nám pomáha nepodľahnúť smútku na našej ceste k dobru, na ceste dosahovania nášho cieľa. Nenechať sa odradiť smútkom či bolesťou z toho, keď v našom živote prídu rôzne ťažkosti, keď nám niekto ublíži, keď sme znechutení sami zo seba, keď zažívame sivé obdobia viery a strácame Boha. O tom je cnosť trpezlivosti! Trpezlivý človek čelí smútku; neuteká pred tým, čo mu smútok spôsobuje. Ako ťažko vo svojom živote zvládame chvíle smútku, trápenia, bolesti z toho, že nám ublížili naši blízki. A predsa – s veľkou námahou a trpezlivosťou sa snažíme nenechať sa týmto všetkým odradiť od našej cesty k dobru.

Trpezlivým nemôžeme nazvať niekoho, kto „zvláda“ smútok a ťažkosti tak, že ich prenáša na druhých. Trpezlivý človek je taký , ktorý zvláda životné ťažkosti a smútok z nich plynúci tak, že ich na oplátku nespôsobuje iným. Takýto človek sa jednoducho snaží zastaviť reťaz smútku a ťažkostí. Svätý František Saleský hovorí, aby sme mali trpezlivosť so všetkým, ale najviac so sebou samým, aby sme nikdy nestratili odvahu premýšľať nad svojimi nedokonalosťami, ale povzbudzuje nás, aby sme našli odvahu a silu ich napraviť.

Z vlastnej skúsenosti vieme, aké je ťažké nasmerovať svoj život k tomu poslednému Dobru, aké je ťažké nenechať sa odradiť smútkom z ťažkostí, ktoré život prináša. Platí to aj vtedy, keď príliš lipneme na dočasných bohatstvách tohto sveta – napríklad  na úspechu, sláve, uznaní či peniazoch. Sme ale schopní to zvládnuť?

Je to tá nehynúca láska k Bohu (ako k najvyššiemu Dobru), nadprirodzená láska, ktorá nás v trpezlivosti poháňa vpred a učí nás nepodľahnúť dočasnému smútku. Láska je príčinou, motorom pravej trpezlivosti. Samozrejme, človek má byť trpezlivý aj pri dočasných skutočnostiach: trpezlivý vo vzťahoch, trpezlivý pri štúdiu, trpezlivý pri čakaní na životného partnera. Ale to všetko by malo byť živené našou láskou k Pánovi, ktorá sa prejavuje mnohorakými spôsobmi. Navyše, ako hovorí svätá Koleta z Corbie: „Ak nejaká cesta zaručene vedie do večného Kráľovstva nebeského, tak je to určite utrpenie, ktoré trpezlivo znášame.“

Veľmi dobre vieme, že človek je spoločenský tvor – žije v spoločenstve, kde vytvára rôzne vzťahy. Dôležitou súčasťou každého vzťahu je láska; tá láska, o ktorej sv. Pavol hovorí, že je trpezlivá. Znamená to teda, že by sme mali poslušne znášať všetky ťažkosti, ktoré nám vo vzťahu prinášajú smútok? Nechať si ubližovať od druhých a zostať ticho? Samozrejme, že nie. Tomáš hovorí, že nie je v rozpore s trpezlivosťou postaviť sa voči človeku, ktorý mi spôsobuje zlo, upozorniť či napomenúť ho. Láska je totiž nielen trpezlivá, ale aj pravdovravná.

Všetkým nám prajem, aby sme aj počas práve prebiehajúceho pôstu vedeli naplnení láskou v spoločenstve trpezlivo odolávať smútku, a pripravili sa tak na hlboké prežívanie veľkonočných tajomstiev našej spásy.

Viki Papcunová