Prečítajte si rozhovor s bratom Samuelom o rozlišovaní duchovného povolania, o rôznych úskaliach s tým spojených, o jeho ceste do dominikánskej rehole a o mnohom inom. Rozhovor bol poskytnutý pre internetový webmagazín novín Slovo+ :