Sv. Dominik krátko pred smrťou sľúbil bratom, že im bude po smrti užitočnejší, než za svojho života na zemi. Tento jeho sľub si pripomíname spievaním antifóny „O, Spem miram“, v ktorej prosíme svojho zakladateľa o to, aby nám neustále pomáhal v našom živote i v našom kázaní. Táto blažená nádej („spes mira“) bola hlavnou témou každoročného stretnutia bratov, ktoré sa uskutočnilo od 9. do 11. septembra v Dome sv. Bystríka v Čičmanoch.
Na týchto provinčných dňoch sa stretla väčšina slovenských bratov, dokonca aj tí, ktorí pôsobia na Ukrajine a Švajčiarsku, tiež provinciál brat Lukáš a brat Metoděj, obaja z Českej provincie, a brat Cajetan z Provincie sv. Jozefa v USA. Brat Cajetan sa bratom prihovoril v dvoch prednáškach, v ktorých bratom priblížil sv. Dominika ako nášho otca a brata, ktorý hovoril „iba s Bohom o ľuďoch a s ľuďmi o Bohu“ a aplikoval tento pohľad na naše kázanie v dnešnom pohnutom svete. Brat Samuel sa zasa s bratmi pozdieľal s plodmi svojich štúdií z morálky vo švajčiarskom Fribourgu v prednáške o skutkoch, ktoré sú vo svojej podstate zlé. Vzájomné bratské posilnenie sa v našom povolaní cez modlitby i spoločné diskusie a uvažovanie nad tým, z čoho nádej čerpáme a ako ju môžeme zdieľať s Cirkvou na Slovensku, bolo práve tým vzácnym ovocím, ktoré takéto stretnutie každoročne prináša.
„Blaženú nádej, Otče, si dal plačúcim, keď si umieral, že pomáhať budeš zasa svojim bratom v každom čase.“ Nech za nás teda oroduje sv. Dominik, aby sme dobre kráčali v šľapajach Krista, kazateľa radostnej zvesti, podľa toho vzoru, ktorý máme vo sv. Dominikovi.