death-of-st-dominicTáto modlitba vznikla v posledných chvíľach Dominikovho života.

 

 

 

 

 


o_spem_miram_full-911x1024

O spem miram quam dedisti mortis hora te flentibus, dum post mortem
promisisti te profuturum fratribus:

V. Imple Pater quod dixisti, nos tuis iuvans precibus.

Qui tot signis claruisti in aegrorum corporibus, nobis opem ferens Christi,
aegris medere moribus.

Gloria Patri…

V. Imple Pater quod dixisti, nos tuis iuvans precibus.

V. Ora pro nobis, beate Pater Dominice. (V.O. Aleluja.)

R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. (V.O. Aleluja.)

OREMUS
Deus, qui Ecclesiam tuam beati Dominici, Confessoris tui, Patris nostri, illuminare
dignatus es meritis et doctrinis: concede ut eius intercessione temporalibus non
destituatur auxiliis et spiritualibus semper proficiat incrementis: Per Christum
Dominum nostrum.
R. Amen.

Ó, vzácna nádej, ktorú si zanechal tým, čo v hodine tvojho umierania plakali
nad tebou, a ty si im sľúbil, že po smrti budeš pomáhať bratom.

V. Splň, Otče, čo si sľúbil a pomáhaj nám svojím orodovaním.

Ty, ktorý si sa preslávil toľkými zázrakmi na telesne chorých, vypros nám
u Krista pomoc a vylieč choroby našich duší.

V. Splň, Otče, čo si sľúbil a pomáhaj nám svojím orodovaním.
Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.

V. Splň, Otče, čo si sľúbil a pomáhaj nám svojím orodovaním.
V. Oroduj za nás, svätý Otec Dominik. (V.O. Aleluja.)

R. Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení. (V.O. Aleluja.)

MODLITBA
Bože, ty si osvietil svoju Cirkev zásluhami a učením nášho Otca svätého Dominika;
daj, nech jej na jeho orodovanie nechýba pomoc v časných veciach a nech
neustále rastie v hodnotách duchovných. Skrze Krista, nášho Pána.
R. Amen.