Urobil tak pred generálnou audienciou, keď sa počas príchodu na Námestie sv. Petra
pristavil na vnútornom nádvorí pri skupine zástupcov Slovenska.

Viac informácii nájdete na adrese:

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20170419019