Bratstvo sv. Márie Magdalény v Bratislave prežíva v mimoriadnom jubilejnom roku rehole obrovskú radosť, pretože  bolo obdarené novými sľubmi našich bratov a sestier.

Na januárovom stretnutí bratstva, 17. januára 2016, náš provinciálny predstavený Peter Jeremiáš Suchovský, prijal dočasné sľuby našich troch novicov: Martina Klementa, Anny Kataríny a Michala Hadriána. Dňa 22. februára 2016 sa naše bratstvo stretlo opäť pri príležitosti skladania večných sľubov našich dvoch profesov, Daniela Tomáša a Márie Diany. Milú udalosť prišiel s bratstvom osláviť aj hosť P. Vlastimil  Duffka SJ, ktorý spevom žalmu spestril slávnostnú liturgiu. Niektorí členovia bratstva si potom spolu s asistentom fr. Jánom posedeli v neďalekej pizérii.

sluby_BA