Na stretnutie organizácii Fórum života a Centra konkrétnej pomoci Femina, ktoré sa konalo v stredu 28. júna v Banskej Bystrici, bol pozvaný aj morálny teológ brat Samuel. Zúčastnení zástupcovia pro-life hnutí a zároveň spoločností, ktoré sa usilujú o adresnú pomoc tehotným ženám, mali možnosť rozobrať konkrétne prípady, s ktorými sa vo svojej práci stretávajú, a s pomocou učenia sv. Tomáša Akvinského nájsť odpovede na morálne otázky, ktorým dennodenne čelia. Keďže tieto princípy vychádzajú z prirodzeného zákona, ktorý je vpísaný do každého človeka, sú aplikovateľné nielen pre veriacich, ale rovnako aj pre ľudí, ktorí v Boha neveria.

-js-

Foto: Andrea Žiaková