Bratia dominikáni pozývajú všetkých členov ružencových bratstiev na slávnosť Panny Márie Snežnej, patrocínium Baziliky Santa Mária Maggiore v Ríme, ku ktorej je dominikánsky kostol v Košiciach
pričlenený.

Slávnosť sa uskutoční v sobotu 5. augusta 2023 v dominikánskom Kostole nanebovzatia Panny Márie v Košiciach so svätou omšou o 12.15 hod., ktorú bude celebrovať Matúš Kušnír, OP.

Počas slávnosti budú vystavené k verejnej úcte relikvie ružencového pápeža Pia V. Po slávnosti, budú pred ikonov Salus Populi Cassoviensis – Záchrana košického ľudu, udelené plnomocné odpustky všetkým veriacim. Túto výsadu dostal dominikánsky kostol dňa 7. októbra 2016 od Apoštolskej Penitenciarie (prot.č. 937/16/I). V utorok 15. augusta 2023 o 11.00 hod. bude v pútnickom Kostole nanebovzatia Panny Márie v Košiciach odpustová slávnosť. Hlavným celebrantom svätej omše bude Mons. Jozef Haľko, pomocný biskup bratislavskej arcidiecézy.
V dňoch od soboty 12. augusta do pondelka 14. augusta 2023 sa uskutoční Novéna pred odpustovou slávnosťou, so svätými omšami so začiatkom vždy o 17.30 hod. Novénu bude duchovne viesť Mons. Jozef Haľko. Každej svätej omši počas novény bude predchádzať pobožnosť o 17.00 hod. Okrem nedele a samotnej odpustovej slávnosti sa bude počas novény vysluhovať sviatosť
zmierenia.