Počas víkendu od 4. do 6. novembra sa v kláštore bratov dominikánov vo Zvolene zišli členovia rady ADOMu spolu so zástupcami stredoškolákov ako aj vysokoškolákov na ich ročnom organizačnom stretnutí. Tieto dni sa niesli v duchu reflektovania uplynulého roka, kedy sme sa snažili prísť na to, čo sa nám podarilo, no najmä sme odhaľovali nedostatky, ktoré sa zároveň stali novými výzvami do obdobia, ktoré je pred nami. Naše kalendáre sme zaplnili novými akciami na rok 2023. Okrem pracovných povinností sme svoj čas venovali modlitbe a budovaniu spoločenstva, ktoré sú neodmysliteľnými piliermi dominikánskych mladých.
Krásnym vyvrcholením nášho stretnutia bolo prijatie do ADOMu troch mladých, Lukáša, Lydky a Sabíny, ktorí si za svojich patrónov zvolili sv. Tomáša, sv. Hosannu a sv. Zdislavu.
Veríme, že aj tento víkend nám všetkým pomože kráčať na ceste za Kristom a ohlasovať ho vo svete svojimi slovami i skutkami práve podľa príkladu sv. Dominika.