Šesť dní po Pamiatke zosnulých si dominikánsky rád pripomína Pamiatku všetkých zosnulých bratov a sestier rádu. Modlitba za zosnulých je dôležitou súčasťou dominikánskej spirituality. Každý týždeň je v rehoľnom spoločenstve obetovaná svätá omša za zosnulých a každý brat raz za týždeň obetuje na tento úmysel modlitbu posvätného ruženca. Okrem toho sú aj dni vyhradené Spomienke na zosnulých rodičov členov rehole (7.2.) a Spomienke na zosnulých príbuzných a dobrodincov rehole (5.9.)

Každodenne sa tiež v reholi za zosnulých bratov modlia Žalm 130 – De profundis, Z hlbín volám k tebe, Pane. Pred touto modlitbou sa zvyknú prečítať mená a krátke životopisy bratov, ktorí majú v ten deň výročie smrti. Komunity majú k dispozícii nekrológy bratov, ktorí žili na Slovensku zhruba od polovice 19. storočia. V archívoch by sa, samozrejme, našli aj staršie.

Takto prejavujú bratia milosrdenstvo a bratskú lásku voči tým, ktorí ich predišli na ceste do večnosti.

-js-

Obrázok: pixabay.com