Česká televízia natočila v rámci cyklu Cesty víry krátky dokument o živote nášho brata Egýda P. Tavela, ktorý je dekanom Teologickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Dokument si môžete pozrieť prostredníctvom nasledovného odkazu.

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1185258379-cesty-viry/415235100051005-na-palube-zivota/