Dnešný dominikánsky svätec Jakub pochádzal z nemeckého Ulmu a žil v 15. storočí. Významnú úlohu pri formovaní jeho osobnosti mal otec, ktorý sa dožil úctyhodného veku. Bol obchodníkom, no viac ako podnikateľskými schopnosťami vynikal dobročinnosťou voči chudobným. Nezáležalo mu na tom, či sa jeho syn Jakub bude vedieť „obracať“ a nestratí sa vo svete. Hlavné, o čo sa pri svojom synovi usiloval, bolo, aby žil čnostne a bezúhonne. Keď Jakub odchádzal na cestu do Ríma, otec ho vyprevádzal láskavými slovami:  „Choď, syn môj, počas celej cesty nezabúdaj na svojho Stvoriteľa a rozhodni sa radšej zomrieť, ako zhrešiť v Jeho očiach. Nech ťa milosrdný Stvoriteľ požehná, môj najdrahší syn, a urobí ťa účastníkom svojho večného šťastia.“

Kiež by aj nám záležalo najviac zo všetkého na tom, aby sa naši najdrahší za žiadnych okolností nevzdialili od Pána…

 

-js-