Presne pred 108 rokmi, 17. januára 1915 sa v dedinke Veľký Bysterec, ktorá neskôr splynula s obcou Dolný Kubín, narodilo manželom Jozefovi a Márii Gaburovcom druhorodené dieťa, Juraj, ktorého sme všetci poznali pod rehoľným menom Akvinas.

Počas Barbarskej noci z 13. na 14. apríla 1950 zasahovali zložky Štátnej bezpečnosti aj v košickom dominikánskom kláštore. Zaistili všetkých členov komunity okrem predstaveného, pátra Akvinasa. Odvtedy sa páter Akvinas ukrýval v domoch u veľkodušných veriacich až do septembra 1952.

Najdlhšie sa ukrýval v Dlhej nad Oravou. A práve tam sa stala udalosť, po ktorej nasledovali dlhé roky utrpenia. Zaujímavé je, že už v roku 1947 mu nemecká mystička a vizionárka Terézia Neumannová predpovedala, že bude niekoho spovedať, potom sa to prezradí a on bude veľa trpieť.

V horách pri Dlhej nad Oravou sa skrývali Štátnou bezpečnosťou stíhaní príslušníci Bielej légie. Poprosili pátra Akvinasa o sviatosť zmierenia. Vyslúžil im ju 16. augusta v humne pri cintoríne. Nadránom okolo pol tretej odslúžil svätú omšu, aby mohli pristúpiť aj k svätému prijímaniu. Povedal im, nech to nikomu nehovoria, oni to ale povedali mužovi, ktorý ich zásoboval. Ten bol čoskoro zaistený a mučený a vtedy pátra Akvinasa prezradil. Medzičasom sa však skrýval už u inej rodiny, preto ho nenašli. Páter sa dozvedel, že odviedli rodičov z dvoch rodín, kde sa predtým skrýval, a cítil morálnu povinnosť ísť sa sám prihlásiť na policajnú stanicu. 26. septembra sa ohlásil v Oravskom Podzámku. Následne poňho prišla Štátna bezpečnosť z Ružomberka. 22. novembra 1952 ho odsúdili na doživotný trest odňatia slobody pre trestný čin velezrady za to, že „od apríla 1950 do septembra 1952 na rôznych miestach Oravy vykonávaním tajnej duchovnej správy podľa rozvratných a nepriateľských inštrukcií Vatikánu a tajným prisluhovaním náboženských úkonov, najmä osobám protištátne činným, spolčil sa so zradnou vysokou cirkevnou hierarchiou a osobami protištátne činnými, aby sa pokúsil rozvrátiť ľudovodemokratické štátne zriadenie, ktoré je zaručené Ústavou.“

-js-