Dňa 23. júna 2021 sa v priestoroch Dominikánskeho kultúrneho centra Veritas uskutočnila otváracia konferencia k novej etape projektu spolupráce v rámci Grantov EEA a Nórska pod názovom: „Dnešok je mostom k zajtrajšku.“ Cieľom tohto projektu je dokončenie obnovy fasády Kostola Nanebovzatia Panny Márie v Košiciach, ale tiež viacero kultúrnych podujatí a prehĺbenie vzťahov medzi partnermi projektu, ktoré by boli prínosom pre miestne spoločenstvá. Za účelom propagácie týchto aktivít bola vytvorená samostatná stránka, ktorej adresu pripájam nižšie.

https://www.dominikanigrant.sk/