Nedávno sa mi dostala do rúk rozprávka od českého spisovateľa Josefa Čapka: O Vianociach, ktoré nechceli byť. Autor v nej rozpráva príbeh o ľuďoch, ktorí z nejasných dôvodov boli na seba počas celého roka zlí. Závideli si, nenávideli sa a vzájomne si nepriali nič dobré. Podobne aj ich deti – neposlúchali, hádali sa i bili a nechcelo sa im vôbec nič učiť. A tak si Vianoce povedali, že títo ľudia si nezaslúžia, aby nastal čas lásky a pokoja. Preto uverejnili vo všetkých novinách veľký oznam: „Vážení občania, keďže celý rok pozorujeme vo vašich slovách i skutkoch iba zlo, rozhodli sme sa, že tento rok žiadne Vianoce nebudú.“ Avšak ľudia si povedali, že ak Vianoce nechcú byť, tak si ich spravíme sami. A začali si ich pripravovať tradičným spôsobom. Nakupovali darčeky, ozdobovali stromčeky, piekli a varili. No čím viac sa snažili vytvoriť čarovnú atmosféru Vianoc, tým menej sa im to darilo. Nakoniec spolu skonštatovali, že tento rok nezažili žiadne Vianoce, a dali si spoločné predsavzatie polepšiť sa, aby mohli o rok sláviť krásny čas Vianoc.

Napriek tomu, že ide len o rozprávku, veľmi rýchlo sa môže tento príbeh premeniť na skutočnosť. Ľudia si totiž vlastnými silami nikdy nedokážu vytvoriť pravé Vianoce. Pokiaľ Vianoce nebudú oslavou času narodenia Ježiša Krista, ľudia zažijú iba niečo na prvý pohľad síce krásne, ale umelé, vytvorené neraz v kŕčovitom strese. A na takéto Vianoce sa už mnohí ani netešia.

Starokresťanský autor Origenes sa raz opýtal: „Aký úžitok budeš mať z toho, že Kristus prišiel na tento svet, ak sa nenarodí v tvojom srdci?“ Týmito slovami Origenes vystihol aj zmysel a podstatu Vianoc. Boží Syn prichádza na tento svet, aby sme opäť získali slobodu a večný život, ktorý sme stratili hriechom. Je to ten najväčší a najúžasnejší dar od Boha pre každého človeka, ktorý chce zmeniť svoj život a žiť v pravde. Od tejto chvíle všetci ľudia môžu opäť žiť v skutočnej  slobode a v láske. Zažívať prítomnosť Ježiša Krista vo svojom srdci. Jeho pokoj i pomoc v utrpení, jednoducho nový život, ktorý raz vyvrcholí radosťou v nebeskom kráľovstve. Každý, kto v pokore prijme túto Božiu ponuku, čiže uzná, že Ježiš Kristus je tá najdôležitejšia pravda v našom živote, otvára sa darom Ducha Svätého. Duch Svätý obnovuje a mení naše srdce. Stávame sa dobrotivejšími, láskavejšími, doslova darom pre každého človeka. Dovoľme teda Ježišovi Kristovi vstúpiť do nášho života a otvorme mu svoje srdce, aby ho mohol prežiariť svetlom Božej pravdy a lásky.

 


Vianočný príhovor brata Šebastiána Morica.